Blomster

Blomster til de vilde bier og sommerfugle

Vores bestand af vilde bier (solitære bier og humlebier) og sommerfugle er på tilbagegang. Tilbagegangen er voldsom, både fordi de mangler mad, men også fordi de mangler steder at bygge bolig og sikre næste generation. 

Jeg har valgt at give tilbage ved at så blomsterstriber. De blomster er mine bier ikke så interesseret i. Det er de ikke fordi honningbier ønsker mange af den samme blomst. De vilde bier og sommerfugle flyver gerne fra forskellige blomster. 

Så selvom jeg såer blomsterstriber lige ved mine bistader, så ser vi ikke mange bier i blomsterne. Humlebier, sommerfugle og solitær bier er der dog i stort tal. 

Klargøring af græsmark til blomster
Traktoren pløjer græsset ned og lægger blomsterfrø ud i en arbejdsgang. Sparer penge og brændstof!
Et stykke tid senere og honningurt blomstrer. Den tiltrak sig desværre også nogen interesse fra mine honningbier. Der var simpelthen for meget af den til de kunne lade den være.